Welcome to our websites!
 • 32220

  32220

  № Подшипниктин түрү Өлчөмү Номиналдуу динамикалык жүк Cr(Kn) Ралиддик статикалык жүк Кор(Кн) Салмагы (Кг) Учурдагы код Түпнуска коду d DBCT Rmin rmin 18 32220 7520E 100 180 46 39 49 3 2.5 345151.
 • 32219

  32219

  № Подшипниктин түрү Өлчөмү Номиналдуу динамикалык жүк Cr(Kn) Ралиддик статикалык жүк Кор(Кн) Салмагы (Кг) Учурдагы код Түпнуска коду d DBCT Rmin rmin 17 32219 7519E 95 170 43 37 45,5 3 2,5 442.
 • 32218

  32218

  № Подшипниктин түрү Өлчөмү Номиналдуу динамикалык жүк Cr(Kn) Ралиддик статикалык жүк Кор(Кн) Салмагы (Кг) Учурдагы код Түпнуска коду d DBCT Rmin rmin 16 32218 7518E 90 160 40 34 42,5 2,5 2 345.3.
 • 32217

  32217

  № Подшипниктин түрү Өлчөмү Номиналдуу динамикалык жүк Cr(Kn) Ралиддик статикалык жүк Кор(Кн) Салмагы (Кг) Учурдагы код Түпнуска коду d DBCT Rmin rmin 15 32217 7517E 85 150 36 30 38,5 2,5 2 326.
 • 32216

  32216

  № Подшипниктин түрү Өлчөмү Номиналдуу динамикалык жүк Cr(Kn) Ралиддик статикалык жүк Кор(Кн) Салмагы (Кг) Учурдагы код Түпнуска коду d DBCT Rmin rmin 14 32216 7516E 80 140 33 28 35,25 2,5 2 278.
 • 32215

  32215

  № Подшипниктин түрү Өлчөмү Номиналдуу динамикалык жүк Cr(Kn) Ралиддик статикалык жүк Кор(Кн) Салмагы(Кг) Учурдагы код Түпнуска коду d DBCT Rmin rmin 13 32215 7515E 75 130 31 27 33,25 2 1,5 217.
 • 32214

  32214

  № Подшипниктин түрү Өлчөмү Номиналдуу динамикалык жүк Cr(Kn) Ралиддик статикалык жүк Кор(Kn) Салмагы(Кг) Учурдагы код Түпнуска коду d DBCT Rmin rmin 12 32214 7514E 70 125 31 27 33,25 2 1,5 218.1.
 • 32213

  32213

  № Подшипниктин түрү Өлчөмү Номиналдуу динамикалык жүк Cr(Kn) Ралиддик статикалык жүк Кор(Кн) Салмагы (Кг) Учурдагы код Түпнуска коду d DBCT Rmin rmin 11 32213 7513E 65 120 31 27 32,75 2 1,5 214.7.
 • 32212

  32212

  № Подшипниктин түрү Өлчөмү Номиналдуу динамикалык жүк Cr(Kn) Ралиддик статикалык жүк Кор(Kn) Салмагы(Кг) Учурдагы код Түпнуска коду d DBCT Rmin rmin 10 32212 7512E 60 110 28 24 29,75 2 1,5 1716.
 • 32211

  32211

  № Подшипниктин түрү Өлчөмү Номиналдуу динамикалык жүк Кр(Кн) Ралиддик статикалык жүк Кор(Кн) Салмагы (Кг) Учурдагы код Түпнуска коду d DBCT Rmin rmin 9 32211 7511E 55 100 25 21 26,75 2 1,5 1038.
 • 32210

  32210

  № Подшипниктин түрү Өлчөмү Номиналдуу динамикалык жүк Cr(Kn) Ралиддик статикалык жүк Кор(Кн) Салмагы (Кг) Учурдагы код Түпнуска коду d DBCT Rmin rmin 8 32210 7510E 50 90 23 19 24,75 1,5 1,5 1076.
 • 32209

  32209

  № Подшипниктин түрү Өлчөмү Номиналдуу динамикалык жүк Кр(Кн) Ралиддик статикалык жүк Кор(Кн) Салмагы(Кг) Учурдагы код Түпнуска коду d DBCT Rmin rmin 7 32209 7509E 45 85 23 19 24,75 1,5 1,5107 807.